TRAINING   -   COACHING   -   VERANDERINGEN, VERLIES & ROUW

Visie

Mensen vormen het belangrijkste kapitaal en de kern van elke organisatie. Het is dan ook van essentieel belang om medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.


Training en coaching sluiten hier uitstekend op aan. Triton helpt mensen in de ontwikkeling van efficiëntie, persoonlijke effectiviteit, veranderings-processen, vaardigheden en inzichten in hun eigen-wijsheid.

In onze naamgeving en beeldmerk hebben we dan ook niet voor niets voor Triton gekozen.

Triton was de zoon van Poseidon. Als Poseidon met zijn vierspan naar het wateroppervlak ging, blies Triton op zijn schelpenhoorn om de woelige golven tot bedaren te brengen.

Onze schelpenhoorn laat zich kenmerken door een persoonlijke benadering, betrokkenheid en inlevingsvermogen.